Οι πρώτοι αριθμοί μέχρι το 100:
Ώρα για εξάσκηση!!!